De burn-out: een hot topic

De burn-out: een hot topic

Alhoewel stress dus iets is van alle tijden lijkt een burn-out wel iets van de laatste tijd te zijn. Nagenoeg ieder jaar stijgen het aantal burn-out gevallen weer. Een zorgwekkende ontwikkeling waar werkgevers erg scherp op moeten zijn. De term burn-out werd begin jaren ’70 geïntroduceerd door de Amerikaan Herbert J. Freudenberger. Het viel hem op dat mensen om hem heen veranderden van betrokken, toegewijde werknemers naar onverschillige, afstandelijke personen. En soms zelfs binnen de tijdspanne van een jaar. Een bizar fenomeen. Inmiddels weten we dat dit kan ontstaan als mensen te lang zijn belast met intensieve, onafgebroken druk.
Herbert J. Freudenberger ontwikkelde zich tot een van de experts op dit gebied. Intensief wetenschappelijk onderzoek naar het onderwerp heeft ertoe geleid dat we tegenwoordig een goed beeld hebben van een burn-out. We weten ook redelijk goed wat we moeten doen om ervan te herstellen.
De burn out: vroeger niet, nu wel
Maar hoe komt het dan dat je vroeger nooit iets over een burn-out hoorde? Terwijl het tegenwoordig aan de orde van de dag is. Als we kijken naar de tijd waarin we leven zijn er wel aanleidingen te vinden die een burn-out stimuleren. Te beginnen met de hedendaagse samenleving. We leven vele malen individualistischer dan vroeger. Je moet presteren dus. Onderdoen voor een ander wordt steeds vaker gezien als een schande. Daarnaast zijn er nog drie ontwikkelingen die zorgen dat mensen onder steeds meer spanning komen te staan.
Verschuiving handarbeid naar hoofdarbeid
Psychosociaal gezien is werken moeilijker geworden. Waar we vroeger voornamelijk met onze handen werkten is er een duidelijke verschuiving naar werken met het hoofd. Dat komt met name door de automatisering: mensen werken steeds meer met automaten en computers. Werken met het hoofd is psychisch zwaarder dan werken met het lichaam.
Werken is meer belastbaar
Tegenwoordig wordt er verwacht dat je samenwerkt, meedenkt, plant en oplost. Functies zijn tegenwoordig qua verwachtingspatroon intensiever. Het merendeel van de Nederlanders heeft een baan waarin er van hen verwacht wordt dat ze meedenken met de koers van het team, de afdeling of zelfs de organisatie. Dat is op zich een mooie ontwikkeling, omdat medewerkers worden betrokken bij hun werkgever. Anderzijds kan het voor een werknemer voelen als druk, en moet daar voorzichtig mee worden omgegaan.
Werk/privé-leven
Ten slotte verandert de werk/privé balans steeds meer. Er zijn veranderingen gaande op beide vlakken. Zo verdwijnen in de privésfeer steeds meer de rolpatronen. Vroeger werkte de man en rustte hij in de avond. De vrouw deed het huishouden. Dat is grotendeels verleden tijd. Man en vrouw werken beide en ontfermen zich samen over het huishouden, de financiën en de kinderen. Dat zorgt ervoor dat er minder rustmomenten zijn.
Ook in het werk domein zijn er ontwikkelingen te vinden. Werknemers staan tegenwoordig altijd ‘aan’. Er wordt verwacht dat een medewerker altijd bereikbaar is via zijn mobiele telefoon. Grote drukte? Dan werken we over. Zelfs op de vrije zondag wordt de laptop regelmatig even open geklapt om wat e-mails weg te werken. Dat is in de basis absoluut een teken van betrokkenheid en motivatie. Het wordt pas gevaarlijk zodra iemand altijd werkdruk ervaart en nooit even kan ontladen.
Naamloos-2
Job Education is de #1 aanbieder van zakelijke workshops. Met onze zakelijke workshops zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van werknemers.
Post by Job Education

Job Education is de #1 aanbieder van zakelijke workshops. Met onze zakelijke workshops zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van werknemers.

0
0
color
https://www.jobeducation.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.jobeducation.nl//
#00bf79
style1
paged
Loading posts...
/home/workfuel/public_html/jobeducation.nl/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.jobeducation.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Je e-mailadres
off
off